Онлайн академия за преподаване на български език - за деца в чужбина от предучилищна възраст до 7 клас

Директна видеовръзка между учител и ученици по цял свят на всяко място и по всяко време!

Виртуална класна стая и Платформа за обучение, за да може трудното да се превърне в лесно!

учител помага на дете да учи онлайн
Дете рисува
деца в 2 клас
Учител помага на дете по време на урок
преподавател обяснява на ученик
ученици с 3 клас