Онлайн академия за преподаване на български език - за българчета в чужбина от предучилищна възраст до 7 клас

Директна видеовръзка между учител и ученици по цял свят на всяко място и по всяко време!

Виртуална класна стая и Платформа за обучение, за да може трудното да се превърне в лесно!

Girls Studying
Drawing Face
Boys at School
Teacher and Student
Teacher Helping Student
Raising Hands