Нашите уроци

  • Първият урок е безплатен

  • Плащане месец за месец, без дългосрочна ангажираност

Забележка: Всички цени по-долу са за 1 урок за 1 ученик и са с вкл. ДДС

Предучилищна възраст

Ученици от 1 клас до 7 клас