top of page

Нашите програми

  • Уроци веднъж седмично

  • Индивидуално или в група до 4 ученици

  • Първият урок е безплатен

Учебните програми на „Сричка“ по български език и литература за I, II, III, IV, V, VI и VII клас са съобразени с програмата на Министерството на образованието и науката на Република България (МОН) за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ).

Уроци веднъж седмично (Български език и литература)
Учебният материал е разделен на 32 урока – 16 урока през първия учебен срок и 16 урока през втория. Всяка седмица се провежда по един урок. Учениците на индивидуално обучение или тези в група от едно домакинство могат да вземат повече или по-малко от 16 урока за един учебен срок.

Продължителността на един урок за ученици от 1 клас до 7 клас или А1-В2 е 60 мин. Продължителността на един урок за ученици в предучилищна възраст е 30 мин.

Уроците се провеждат във Виртуална класна стая, като всеки регистриран ученик има достъп до Платформата за обучение на „Сричка“.

През учебната 2023/2024 г. сме планирали 4 онлайн събития посветени на българските обичаи и традиции. Събитията са безплатни за всички ученици на „Сричка“ и са по случай:

  • Деня на народните будители

  • Коледни и новогодишни празници

  • Баба Марта и 3 март

  • 24 май

За повече информация, моля, посетете учебния календар.

Ученици работят в група
писане на домашно
деца в 3 клас
преподавател и ученици в 1 клас
рисуване на дъска
деца в предучилищна възраст

Съдържание по програми

Български език и литература

Български като чужд език

bottom of page