Нашите програми

  • Интензивни уроци и уроци веднъж седмично

  • Индивидуални и групови уроци

  • Първият урок е безплатен

  • Плащане месец за месец, без дългосрочна ангажираност

Учебните програми на „Сричка“ по български език и литература за I, II, III, IV, V, VI и VII клас са съобразени с програмата на Министерството на образованието и науката на Република България (МОН) за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ).

Интензивни уроци (от 1 клас до 7 клас) - 2 пъти седмично

Учебният материал е разделен на 3 курса с продължителност 10 или 11 седмици всеки. Всяка седмица се провеждат по два урока, а всеки урок се състои от 2 учебни часа с кратка почивка между тях.

Уроци веднъж седмично (от предучилищна възраст до 7 клас)

Има възможност уроците да се провеждат веднъж седмично, като в този случай учебната програма е фокусирана основно върху материала по български език, а материалът по литература е по преценка на учителя.

 

Продължителността на един урок за ученици от 1 клас до 7 клас е 60 мин. Продължителността на един урок за ученици в предучилищна възраст е 30 мин.

Уроците се провеждат във Виртуална класна стая, като всеки регистриран ученик има достъп до Платформата за обучение на „Сричка“. През профила си в Платформата за обучение ученикът:

  • Може да предава домашни и да получава обратна връзка от учителя;

  • Има достъп до учебните материали, които се използват в курса;

  • Може да бъде изпитван чрез тестове и да преглежда резултатите;

  • Има достъп до графика за провеждането на курса и може да комуникира с учителя

Ученици работят в група
писане на домашно
деца в 3 клас
преподавател и ученици в 1 клас
рисуване на дъска
деца в предучилищна възраст

Съдържание по класове