top of page
 • Има ли входящ тест за определяне нивото на владеене на българаки език?
  След провеждането на първия урок е възможно учителят да даде тест за определяне на нивото на ученика.
 • Как да се регистрирам?
  Регистрацията се извършва от екипа на „Сричка“, след като е преминал гратисният период и е заплатена таксата за даден курс.
 • Как мога да се запиша и кога мога да започна уроци?
  Ако сте нов ученик, който никога не е използвал услугите, предлагани от „Сричка“, можете да се запишете в следния ред: 1. Отидете на сайта в секция „Запиши се“ и изберете удобно за Вас време за провеждането на занятия. В графата „Коментар“ можете да дадете допълнителна информация за нивото на владеене на български език на детето. 2. След като получим заявката, ще се свържем с Вас в кратък срок и ще Ви информираме дали има възможност за провеждането на курс и за сформирането на група. Ще Ви насрочим дата за индивидуален урок с наш учител, който да определи нивото на български език на детето. 3. Ако вече имаме сформирана група с ученици, които имат сходно ниво на владеене на български език, можем да Ви запишем в тази група. Ако нямаме сформирана група, можем да Ви предложим индивидуални уроци, докато не се съберат деца за сформирането на група. 4. След първия урок, който е безплатен за всички нови ученици, ще можете да прецените дали да регистрирате детето при нас, за да продължи с провеждането на уроците. В случай, че желаете да регистрирате ученика, ще Ви изпратим инструкции за плащане. След регистрация ще получите достъп до Вашия профил в Платформата ни за обучение, където има график за провеждането на следващите уроци.
 • Какви са изискванията, за да се запиша?"
  Предучилищна възраст Уроците за ученици в предучилищна възраст са подходящи за деца между 4 г. и 6 г. Български език и литература (1-7 клас) За 1 клас се изисква детето да разбира и говори на български език. Изискванията за ученици от 2 до 7 клас са посочени в секция „Програми“. Български като чужд език (А1-B2) Програмата е подходяща за ученици, които имат начално ниво на български език и/или са на възраст, на която вече са получили грамотност на езика в държавата, в която живеят. Ниво А1 е предвидено за ученици, които са напълно начинаещи и/или не говорят изобщо български език.
 • Как се провеждат уроците?
  Уроците се провеждат във Виртуална класна стая с преподаватели на живо. Всеки регистриран ученик има достъп до Платформата ни за обучение, която му позволява: Да предава домашни и да получава обратна връзка от учителя Да има достъп до учебните материали, които се използват в курса Да бъде изпитван чрез тестове и да преглежда резултатите Да има достъп до графика за провеждането на курса и да може да комуникира с учителя
 • Колко време продължава един урок?
  Продължителността на един урок по програмите за 1-7 клас и А1-В2 е 60 минути. Всеки урок се състои от 2 учебни часа с продължителност 30 минути всеки с кратка почивка между тях. Продължителността на един урок за ученици в предучилищна възраст е 30 минути.
 • Колко време продължават курсовете?
  Уроци веднъж седмично Предвидили сме през 2021/2022 г. учебният материал да бъде преподаден в 32 урока - 16 урока през първия учебен срок и 16 урока през втория, при следните програми: - Български език и литература и - Български като чужд език Уроците по тези програми ще се провеждат веднъж седмично, като учениците на индивидуално обучение или тези в група от едно домакинство, ще могат да вземат повече или по-малко от 16 урока за един учебен срок. Уроци през седмица През 2021/2022 г. учебният материал по програмата Човекът и обществото ще бъде преподаден за 16 урока - 8 урока през първия учебен срок и 8 урока през втория. Уроците ще се провеждат само в групи от 3 или 4 ученици. Учениците, които започнат уроци по-късно през учебната година (например, по средата на първия или втория учебен срок) ще вземат само броя оставащи уроци до края на учебния срок (например, ще вземат само 8 урока, ако са се включили по средата на учебния срок).
 • Живея извън Европа. Възможно ли е да вземам уроци?
  Да, времето на уроците е съобразено с часовата зона, в която се намирате. През 2020/2021 г. имахме ученици от 28 различни държави от Австралия и Нова Зеландия, Азия, Европа, Северна и Южна Америка.
 • По колко ученици има в един клас?
  В един клас има до 4 ученици.
 • Предлагате ли индивидуални уроци?
  Да, имаме възможност и за индивидуални уроци за следните програми: - Български език и литература; - Български като чужд език Програмата Човекът и обществото е предвидена само за групи от 3 или 4 ученици.
 • По какви рамки е направена програмата за обучение?
  Учебните програми на „Сричка“ по български език и литература за I, II, III, IV, V, VI и VII клас са съобразени с програмата на Министерството на образованието и науката на Република България (МОН) за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ).
 • Трябва ли да закупувам учебници или допълнитени учебни материали?
  Не, учебниците ще бъдат предоставени в електронен формат, достъпът до който е безплатен.
 • Каква е политиката на „Сричка“ за пропуснати уроци?
  Можете да се запознаете в секция „Общи условия“ с: Политиката ни за пропуснати уроци по вина на ученика (т.11-15) Групови уроци ​ 11. Ако ученик пропусне групов урок, предплатената сума за този урок ще се изгуби изцяло и урокът няма да може да бъде пренасрочен напред във времето. ​ 12. При уроци в група от 2-ма, ако родителите на учениците в групата се разберат с учителя по време на предходен урок за промяна на датата/часа на бъдещ урок, то урокът може да бъде пренасочен. Ако един от родителите не е съгласен груповият урок да бъде преместен за друга дата/час, то урокът ще се проведе по график. Екипът на „Сричка“ не толерира честите промени в графика на вече уговорените часове. ​ 13. Ако родителят желае детето да навакса пропуснатия материал в индивидуален урок с учител, то родителят ще трябва да заплати цената за индивидуален урок. ​ Индивидуални уроци ​ 14. Ако ученикът няма да има възможност да вземе участие в индивидуален урок, препоръчваме родителят да предупреди екипа на „Сричка” поне 24 часа преди началото на урока. Ако родителят предупреди екипа на „Сричка“ поне 8 часа преди началото на урока, то индивидуалният урок ще бъде пренасрочен за друга дата/час. Екипът на „Сричка“ не толерира честите промени в графика на вече уговорените часове. ​ 15. Ако родителят не предупреди екипа на „Сричка”, че ученикът няма да има възможност да вземе участие в даден индивидуален урок поне 8 часа преди началото на урока, предплатената сума за този урок ще се изгуби изцяло и урокът няма да бъде пренасрочен напред във времето. Политиката ни за пропуснати уроци по вина на учителя, по технически причини или поради непредвидени обстоятелства (т.16-18) 16. Ако урокът не може да се проведе по вина на учителя или поради технически затруднения, свързани със софтуера или техниката, използвани от „Сричка“, то този урок няма да бъде изгубен, а ще бъде пренасрочен за друга дата/час. ​ 17. Ако ученикът няма възможност да вземе участие в урок поради технически затруднения, то този урок няма да бъде изгубен, а ще бъде пренасрочен/отложен за друга дата/час. ​ 18. При възникнали „непредвидени обстоятелства“ при някоя от страните (екипът на „Сричка“ или родител/ученик) то уроците ще бъдат отложени напред във времето или предплатената сума за таксата на курсовете ще бъде възстановена. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Например, природно бедствие или заболяване.
 • Каква е политиката на „Сричка“ за връщане на предплатена сума за уроци?
  Можете да се запознаете в секция „Общи условия“ с: Отказ от договора и възстановяване на предплатена сума за уроци (т. 19-21) Забележка: За по-голяма разбираемост в този текст думата „Потребител“ е заменена с думата „Родител“. 19. Родителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до 14 календарни дни, считано от датата на направената поръчка за уроци (т.е. датата на сключване на договора за услуга от „Сричка“). В този случай ще бъде възстановена цялата предплатена сума за всички неизразходвани групови или индивидуални уроци. 20. Ако родителят желае да се откаже от договора 14 календарни дни след датата на направената поръчка за индивидуални уроци, то „Сричка“ ще възстанови цялата сума за всички неизразходвани индивидуални уроци. 21. Ако родителят желае да се откаже от договора след 14 календарни дни от датата на направената поръчка за уроци в група, то „Сричка“ ще възстанови цялата сума за всички неизразходвани групови уроци само и единствено, когато всички ученици в групата са решили да приключат с уроците по едно и също време и по-рано от предвиденото. Например, ако поръчката е направена на 1 май, а ученикът желае да се откаже от групови уроци на 20 май, то сумата за предплатените неизразходвани уроци ще бъде върната на родителя само и единствено, ако всички останали ученици в групата също решат да се откажат от груповите уроци на 20 май. В противен случай всички неизразходвани групови уроци ще се изгубят изцяло и сумата за тях няма да бъде възстановена.
 • Каква е цената за един урок?
  Първият урок е безплатен за всички нови ученици. За повече информация посетете секция „Цени“.
 • Как мога да заплатя?
  Заплащането може да стане чрез: Банков превод Дебитни/Кредитни карти MasterCard, VISA, UnionPay, American Express, Maestro, Discover, Diners и др. Revolut Преди всяко плащане ще получите проформа фактура от екипа на "Сричка" и инструкции как да заплатите.
 • Кога се заплаща за уроците?
  Уроците се предплащат преди началото им.
 • Има ли отстъпка в цената, ако родителят регистриа повече от едно дете за уроци?"
  Да. Предвиждаме следните отстъпки за родители с повече от едно дете: - 10% постоянна отстъпка за родители с 2 деца; - 20% постоянна отстъпка за родители с 3 деца
 • Какви са техническите изисквания за провеждане на уроците?
  Моля, посетете секция „Технически изисквания“.
 • Как мога да се свържа с екипа на „Сричка“?
  Можете да ни пишете на info@srichka.bg или да попълните формата ни за контакт. Също така можете да ни пишете съобщение на Facebook страницата ни или в WhatsApp.
bottom of page