top of page

Детски учител

     Целта на академия „Сричка“ е да помогне на ученици от цял свят да научат български език, като ги свърже с преподаватели от България. Стремим се да създадем учебна среда, в която да се изгради доверие между ученик и учител и която да мотивира учениците да развият своето критично мислене, а учителите да надградят и обогатят своя професионален опит.

Организацията на учебния процес е следната:

 • Програмата за ученици в предучилищна възраст (4-6 г.) е съобразена с Наредба № 5 на МОН за предучилищното образование и с Наредба № 6 на МОН за усвояването на българския книжовен език.

 • Уроците се провеждат изцяло дистанционно във виртуална класна стая.

 • Учебната програма е разделена на 2 нива и учебните часове са фoкуcирани въpxy практиката и пpидoбивaнeтo нa знaния и умения, за които учителят използва упражнения, paзнooбpaзни ayдиo-визyaлни мaтepиaли и игpи.

 • Всяка учебна година се състои от 32 урока, като са предвидени 16 урока през първия учебен срок (септември – януари) и 16 урока през втория (януари – юни). Продължителността на всеки урок е 30 мин.

 • Уроците се провеждат веднъж седмично, като са предвидени почивни дни на академията в учебния календар.

 • Уроците се провеждат индивидуално или в група до 3 деца.

Необходими качества и квалификации:

 • Висше образование с направление „Предучилищна педагогика“;

 • Поне 3 г. професионален опит;

 • Местоживеене в България;

 • Отлични комуникативни умения и конструктивно мислене;

 • Владеене на чужд език е предимство;

 • Опит в онлайн преподаването е предимство.

Предимства да работите в „Сричка“:

 • Опитен и сплотен екип;

 • Работа от разстояние в удобно за учителя време;

 • Всеки учител сам определя своята натовареност;

 • Обогатяване на опита при работа с ученици от цял свят;

 • Позицията е подходяща и за учители, които имат постоянна работа и желаят да преподават допълнителни уроци, за да помогнат на българчета в чужбина да подобрят знанията си по родния език;

 • Възможност за комбиниране на различни педагогически методи;

 • Учителите имат свободата да проявят своята инициативност и творческо мислене.

 

При интерес и желание попълнете формата за кандидатстване, като прикачите своята автобиография. Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

bottom of page