top of page

Начален учител

     Целта на академия „Сричка“ е да помогне на ученици от цял свят да научат български език, като ги свърже с преподаватели от България. Стремим се да създадем учебна среда, в която да се изгради доверие между ученик и учител и която да мотивира учениците да развият своето критично мислене, а учителите да надградят и обогатят своя професионален опит.

Организацията на учебния процес е следната:

 • Учебните програми на „Сричка“ по български език и литература за I, II, III и IV клас са съобразени с програмата на Министерството на образованието и науката на Република България (МОН) за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ).

 • Уроците се провеждат изцяло дистанционно във виртуална класна стая.

 • Учебната програма за ученици от I до IV клас покрива задължителния общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН и надгражда над необходимия минимум знания, като създава условия за прилагането им в различни ситуации.

 • Всяка учебна година се състои от 32 урока, като са предвидени 16 урока през първия учебен срок (септември – януари) и 16 урока през втория (януари – юни). Продължителността на всеки урок е 60 мин.

 • Уроците се провеждат веднъж седмично, като са предвидени почивни дни на академията в учебния календар.

 • Уроците се провеждат индивидуално или в група до 4 деца.

Необходими качества и квалификации:

 • Висше образование със специалност „Начална училищна педагогика“;

 • Поне 3 г. професионален опит;

 • Местоживеене в България;

 • Отлични комуникативни умения и конструктивно мислене;

 • Владеене на чужд език е предимство;

 • Опит в онлайн преподаването е предимство.

Предимства да работите в „Сричка“:

 • Опитен и сплотен екип;

 • Работа от разстояние в удобно за учителя време;

 • Всеки учител сам определя своята натовареност;

 • Обогатяване на опита при работа с ученици от цял свят;

 • Позицията е подходяща и за учители, които имат постоянна работа и желаят да преподават допълнителни уроци, за да помогнат на българчета в чужбина да подобрят знанията си по родния език;

 • Възможност за комбиниране на различни педагогически методи;

 • Учителите имат свободата да проявят своята инициативност и творческо мислене.

 

При интерес и желание попълнете формата за кандидатстване, като прикачите своята автобиография. Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

bottom of page