Български език и литература (интензивни курсове) - 2 клас

Езиковите компетентности, които децата ще придобият се състоят в:

  • Разграничаване гласни от съгласни звукове

  • Разграничаване на сричките в думата

  • Разграничаване на езиковите единици дума, изречение

  • Разграничаване на частите на речта

  • Определяне началото и края на изречението в текста

  • Различаване на отделни видове изреречения

  • Съставяне на различни по цел на изказване изречения в зависимост от ситуацията на диалога.

Курс I

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Строеж на езика – звукове, думи, изречения, текст
• Българската азбука. Азбучен ред
• Правописен и тълковен речник
• Писане и правопис на гласни и съгласни звукове
• Думите в речта
• Съществително име – род и число

Съдържание – литература:

 

• Есен
• Първи училищен ден
• Сбогом
• Сънят на врабчето
• Карнавал
• Приказки: Врана и лисица
• Старият щърк
• Де е България
• Родна стряха
• Пет приказки: Приятели
• Най-скъпоценният плод
• Тополата
• Селянинът и дяволът
• За да имаш приятели
• Защо кукуригат петлите
• Неволята
• Когато вали
• Лястовица и врабче
• Ние, врабчетата: Яйцето
• Лъжливото овчарче

Курс II

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Съществително нарицателно и съществително собствено име
• Умалителни съществителни имена
• Прилагателно име – род и число
• Глагол. Изговор и правопис
• Части на речта
• Думите при общуване

 

Съдържание – литература:

 

• Зима
• Зимен пейзаж
• Дракончето Поли: Поли
• Мечето Топчо
• Шарко и Марко
• На Коледа
• Чудна звезда
• Януарски гости
• Разкази и приказки: Къщичка под снега
• Пипи и полицаите
• Мечката и лошата дума
• Снежният човек и врабчето
• Басни: Селянин и орел, Котката и мишките
• Пролет
• Кокиче
• Приказки: Лозарят и косето
• Мартеници
• Костенурка

Курс III

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Съобщително изречение
• Въпросително изречение
• Текст
• Писмено и устно общуване
• Думи за учтивост при общуване
• Разказване на текс
• Съчинение
• Описателен текст

Съдържание – литература:

 

• Мама
• Най-хубавото птиче
• Най обичам у дома
• Мен ли трябваше да викате?
• Балончето, което се надувало самичко
• Цветница
• Великденче
• Великденските яйца
• Ропотамо
• В родината
• По пътечките на дъгата
• Бащин край
• Гнездо в гнездо
• Смешен котарак
• На Кирил и Методий
• Летни кънки
• Лятната Ваканция