top of page

Учебна програма по Български език и литература – 2. клас

Учебната програма за 2 клас е с продължителност от 32 урока, като всеки урок се състои от 2 учебни часа по 30 мин. Уроците се провеждат веднъж седмично.

Езиковите компетентности, които децата ще придобият се състоят в:

 • Разграничаване гласни от съгласни звукове

 • Разграничаване на сричките в думата

 • Разграничаване на езиковите единици дума, изречение

 • Разграничаване на частите на речта

 • Определяне началото и края на изречението в текста

 • Различаване на отделни видове изречения

 • Съставяне на различни по цел на изказване изречения в зависимост от ситуацията на диалога.

Учебен срок I (16 урока)

Езиково обучение:

 

 1. Текст, изречение, звук, буква

 2. Ред на буквите в азбуката. Подреждане по азбучен ред.

 3. Ударение. Ударена сричка.

 4. Гласни звукове – широки и тесни. Съгласни звукове – звучни и беззвучни.

 5. Думи с щ, я, ю, дж, дз

 6. Изреченията в българския език

 7. Съобщителни изречения

 8. Въпросителни изречения

 9. Изреченията в речта - упражнение

 10. Пренасяне на части от думата на нов ред

 11. Разпознавам глагола като част на речта

 12. Число на глагола

 13. Изговор и правопис на глагола

 14. Разпознавам съществителното име като част на речта

 15. Видове съществителни имена – собствени, нарицателни и умалителни

 16. Род и число на съществителното име

Литературно обучение:

 

 1. „Сънят на врабчето“ – българска народна приказка

 2. „Карнавал“ – Леда Милева

 3. „Врана и Лисана“ – Елин Пелин

 4. „Старият щърк“ – К. Константинов

 5. „Пътешественици“ – Ерих Кестнер

 6. „Най- скъпоценният плод“ – бълг. нар. приказка

 7. „Селянинът и дяволът“ – Братя Грим

 8. „Хитрото врабче“ – турска народна приказка

 9. „За да имаш приятели“ – Й. Радичков

 10. „Хвърчилото“ – Доналд Бисет

 11. „Неволята“ – бълг. нар. приказка

 12. „Лястовица и врабче“ – бълг. нар. приказка

 13. „Цамбур“ – Катя Воденичарова

 14. „Лъжливото овчарче“ – бълг. нар. приказка

 15. „Поли“ – Екатерина Йосифова

 16. „На Коледа“ – Доналд Бисет
   

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

Учебен срок II (16 урока)

Езиково обучение:

 

 1. Изговор и правопис на съществителното име

 2. Разпознавам прилагателното име като част на речта

 3. Съгласуване на прилагателното и съществителното име.

 4. Изговор и правопис на прилагателното име

 5. Познавам частите на речта - упражнение

 6. Разказвам за моето родно място

 7. Мога да разказвам по серия от картини

 8. Умея да пиша кратки съобщения

 9. Мога да пиша поздравителна картичка

 10. Съчинение на приказка по подобие на друга

 11. Съчинение на приказка по дадено начало

 12. Съчинение на приказка с любим герой

 13. Описание на предмет

 14. Описание на растение

 15. Описание на животно

 16. Какво научих във втори клас. Къде ще прекарам лятната ваканция? Книги за лятото.

Литературно обучение:

 

 1. „Къщичка под снега“ – Емилиян Станев

 2. Басни. „Пчелите и стършелите“, „Селянин и орел“, „Котката и мишките“

 3. „Пипи и полицаите“ – А. Линдгрен

 4. „Мечката и лошата дума“ – бълг. нар. приказка

 5. „Снежният човек и врабчето“ – Светослав Минков

 6. „Честните селяни“ – арменска народна приказка

 7. „Триглавата ламя“ – Любен Петков

 8. „Мартеници“ – Георги Марковски

 9. „Най- хубавото птиче“ – Георги Райчев

 10. „Излет“ – Ран Босилек

 11. „Трите пеперудки“ – немска народна приказка

 12. „Тримата дървари“ – Йосиф Нунев

 13. „Мечо Пух на гости на Зайо“ – Алън Милн

 14. „Балончето, което се надувало самичко“, „Цирк“

 15. „Гнездо в гнездо“ – Емилиян Станев

 16. „Книга и сладолед“, „На Кирил и Методий“

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page