Български език и литература (интензивни курсове) - 3 клас

Курсът е подходящ за деца, можещи да пишат на български език, можещи да прочетат кратък текст и познаващи основните категории думи. Курсът ще помогне на децата да:

  • Разширят и задълбочат езиковите и литературните си познания

  • Разширят своята социо култура

  • Знаят как да пишат преразказ и съчинение

Курс I

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Гласни и съгласни звукове на думата
• Ударение. Неударена сричка
• Думата като част на речта – глагол, съществително име, прилагателно име
• Словосъчетание, изречение, текст
• Изговор и правопис на гласните и съгласните звукове
• Представка
• Изговор и правопис на думи с представките ИЗ-, РАЗ-, БЕЗ-, НАД-, ПОД-, ЗА-, О-, У-, С-, ОТ

Съдържание – литература:

 

• Есенни листа
• Защо Врабчо не отиде в топлите страни
• Мишка, ама друга!
• Неудобният
• Приказки – Ран Босилек
• Портрети в куплети
• Гузен негонен бяга
• Пеперуди
• Кънки на колелца
• Палавник
• Весел гъделичкащ смях
• Български народни приказки
• Златната тиква
• Сливи за смет
• Мома и слънце
• Приятелство с делфин

Курс II

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Състав на думата. Корен на думата. Образуване на сродни думи
• Сродни думи – правописни особености
• Лични местоимения – лице и число
• Глагол – определяне на лице и число на глагола
• Спомагателен глагол съм – лице и число на глагола съм
• Времена на глагола – сегашно и минало свършено време

 

Съдържание – литература:

 

• Басни – Лафонтен
• Орел, рак и щука
• Ловец на слонове
• Хитрият петел
• Приказки – Асен Разцветников
• Поточе
• Страшилище за снежните човеци
• Зима
• Добрият Снежко
• Приключенията на Лиско
• Джуджетата под пряспата
• Коледарче
• Коледна нощ
• Пипи Дългото чорапче и коледната елха
• Приказки – Николай Райнов
• Нова година
• Зимна ваканция

Курс III

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Бъдеще време на глагола
• Прилагателно име – правопис и степенуване на прилагателните имена
• Пряко и преносно значение на думите
• Синоними и сродни думи. Разграничаване и употреба
• Видове изречения – подбудителни и възклицателни изречения
• Преобразуване на видовете изречения

Съдържание – литература:

 

• Приключенията на Пинокио
• Крокодилът Гена
• Обич
• Високи сини планини
• Левският скок
• Стара планина
• Стихотворения – Елисавета Багряна
• Мартенички от Баба Марта
• Жабешки истории
• Приключенията на Лукчо
• Приказки – Светослав Минков
• Шапка с перо
• Стихотворения – Валери Петров
• Великден
• Яребицата и ленивият
• Кирил и Методий