top of page

Учебна програма за 4. клас – Човекът и обществото

Учебната програма за 4 клас е с продължителност от 16 урока, като всеки урок се състои от 2 учебни часа по 30 мин. Уроците се провеждат през седмица в групи от 3 или 4 ученици.

Курсът е подходящ за деца, които вече са взели Човекът и обществото за 3 клас. По време на обучението се обогатяват знанията за:

 • Природните области на България, градове и трудова дейност на хората в тях

 • Имената на бележити държавници и талантливи творци

Учебен срок I (8 урока)

Природните богатства на България:

 1. Моята родина България – страна на световен кръстопът.

 2. Дунавската равнина – най-обширната в България.

 3. Старопланинска област – най-дългата верига.

 4. Преходна област – мозайка от ниски планини и плодородни полета и низини.

 5. Рило-Родопска област – най-високата в България.

 6. Черноморското крайбрежие – морската врата на България.

 7. Национални паркове, резервати и защитени местности.

 8. Пътешествие из градовете на България . Природни забележителности.

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

Учебен срок II (8 урока)

Българските корени:

 1. Животът в Османската империя. Съпротивата срещу османските завоеватели.

 2. Отец Паисий Хилендарски – будител на българския народ.

 3. Пътят на организирана борба – Раковски, Левски.

 4. Априлско въстание и Освобождение на България.

 5. Съединението прави силата. Българското царство до средата на 20. Век. Български държавници.

 6. България при комунистическото управление.

 7. Богатството на българската култура и българският принос.

 8. София – нашата столица. Виртуална разходка.

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page