top of page

Учебна програма по Български език и литература – 4.клас

Учебната програма за 4 клас е с продължителност от 32 урока, като всеки урок се състои от 2 учебни часа по 30 мин. Уроците се провеждат веднъж седмично.

 

За да започнат този курс, учениците трябва да могат да четат и пишат на български език. По време на обучението се обогатяват знанията от предходните курсове и допълват в следните направления:

 • Видове текст и техните особености (преразказ)

 • Видове изречения според цел на общуване и техния състав. Главни части на изречението

 • Думата като част на речта – звуков състав и значение на думата

 • Запознаване с частите на речта и техните особености – съществително име, прилагателно име, глагол, наречие, числително име

 • Звуков състав на думата

Учебен срок I (16 урока)

Езиково обучение:

 1. Строеж на езика

 2. Редактиране на текст

 3. Видове изречения по цел на изказване

 4. Препинателни знаци в изречението

 5. Подлог

 6. Сказуемо

 7. Видове изречения по състав

 8. Запетаи в сложното изречение

 9. Образуване на думите. Пряко и преносно значение на думите.

 10. Синоними и антоними

 11. Съществителни имена – членуване, употреба и правопис

 12. Прилагателни имена – членуване, употреба и правопис

 13. Глаголи – употреба и правопис

 14. Време на глагола

 15. Минало свършено  и минало несвършено време на глагола

 16. Числителни имена – членуване

Литературно обучение:

 1. „Пипи тръгва на училище“ – А. Линдгрен

 2. „Чудните пътешествия на Барон Мюнхаузен“ – Распе

 3. „Есенно премеждие“ – Емилиян Станев

 4. „Старите хора“ – бълг. нар. приказка

 5. „Сянката на магарето“ –Й. Радичков

 6. „Тананик“ – Й. Радичков

 7. „Приказка за бъчвата“ – бълг. нар. приказка

 8. „Как гарджето стана певец“ – Светослав Минков

 9. „Суетната сврака“ – Елин Пелин

 10. Басни – Езоп, Лафонтен

 11. „Мързеливото лозе“ – Георги Райчев

 12. „Белия зъб“ – Джек Лондон

 13. „Феите“ – Шарл Перо

 14. „Малката кибритопродавачка“ – Андерсен

 15. „Чудна свирка“ – Ран Босилек

 16. „Дръжте крадеца“ – американска приказка

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

Учебен срок II (16 урока)

Езиково обучение:

 1. Числителни имена – употреба и правопис

 2. Наречия – видове

 3. Наречия – употреба и правопис

 4. Думите в речта

 5. Гласни звукове – особености и правопис

 6. Съгласни звукове – особености и правопис

 7. Думите в речта – употреба и правопис. Правила при писане

 8. Диалог. Подробен и кратък преразказ.

 9. Преразказ на приказка

 10. Описание на литературен герой

 11. Съчинение по преживяване

 12. Съчинение по дадено начало

 13. Съчиняване на история по серия картини

 14. Отговор на въпрос към литературен текст

 15. Съчинение с предложен герой

 16. Съчиняване на приказка по подобие на друга

Литературно обучение:

 1. „Вулкан от сладолед“ – Радой Киров

 2. „Цар Салтан“ – Емануил Попдимитров

 3. Митове и легенди.“Дедал и Икар“

 4. „Родопа и Орфей“

 5. „Открадването на огъня“

 6. „Апостолът в премеждие“ – Иван Вазов

 7. „Кристалната топка“ – Братя Грим

 8. „Пътят, който не водел никъде“ – Дж. Родари

 9. „Първо бягство от час“ – Г. Константинов

 10. „Страхотният букет“ – Рьоне Госини

 11. „Смехотворният газ“ – Памела Травърз

 12. „За два гроша“ – Йосиф Нунев

 13. „Човекът и лъвът“ – Ангел Каралийчев

 14. „Истински чудеса“ – Г. Данаилов

 15. „Супникът“ – А. Линдгрен

 16. „Живот, пронизан от слънце“ – Егзюпери

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page