Български език и литература (интензивни курсове) - 4 клас

За да започнат този курс, учениците трябва да могат да четат и пишат на български език. По време на обучението се обогатяват знанията от предходните курсове и допълват в следните направления:

  • Видове текст и техните особености (преразказ)

  • Видове изречения според цел на общуване и техния състав. Главни части на изречението

  • Думата като част на речта – звуков състав и значение на думата

  • Запознаване с частите на речта и техните особености – съществително име, прилагателно име, глагол, наречие, числително име

  • Звуков състав на думата

Курс I

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Състав на думата, изречение, текст – преговор
• Съществително име, прилагателно име и глагол – преговор
• Видове текст. Препинателни знаци в изречението
• Редактиране на текст
• Видове изречения по цел на общуване и по състав. Словоред. Интонация.
• Главни части на простото изречение – подлог и сказуемо

Съдържание – литература:

 

• За вас, деца любими
• Есенна разходка
• Пипи тръгва на училище
• Нещо хубаво
• Птици
• Есенно премеждие
• Чудните пътешествия на барон Мюнхаузен
• Лилии край Ропотамо
• Дъгата
• Селянин и лъв
• Скучен дъжд
• Обич
• Лудият вятър
• Богородички
• Звезден град
• Приказка за бъчвата
• Сянката на магарето

Курс II

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Пунктуация на сложното изречение
• Думата като част на речта – звуков състав и значение на думата
• Пряко и преносно значение на думата
• Синоними и антоними
• Значение и състав на думата
• Производни и непроизводни думи. Сложни думи
• Съществително име. Членуване, употреба и правопис на съществителните имена
• Прилагателно име. Членуване, употреба и правопис на прилагателните имена

Съдържание – литература:

 

• Тананик
• Магаре и кон
• Как гарджето стана певец
• Първи сняг
• Белия зъб
• Феите
• Вълшебното камъче
• Приказка за другото овчарче
• Пословиците и поговорките
• Малката кибритопродавачка
• Мама
• Я кажи ми
• Неправда
• Добрила
• Родопа и Орфей
• Междучасие
• Поточе
• Отечество любезно
• Дунав
• Кристалната топка

Курс III

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 

• Глагол – образуване и правопис. Минало свършено и минало несвършено време на глагола.
• Наречие. Употреба и правопис на наречията
• Числително име. Членуване, употреба и правопис на числителните имена
• Гласни звукове – широки и тесни гласни
• Съгласни звукове – меки и твърди съгласни
• Употреба и правопис на думите в речта

Съдържание – литература:

 

• Дъжд
• Кукувица кука
• В Пирин
• Човекът и лъвът
• Истински чудеса
• Игра по огън
• Листата на брезата
• Брезичка
• Живот, пронизан от слънце
• Лято
• Цветенца в саксии
• На пустия остров
• Хармоничка
• Спортистка
• Детство
• Екскурзия
• Що е работа и що е игра