top of page

Учебна програма по Български език и литература – 6. клас

Учебната програма за 6 клас е с продължителност от 32 урока, като всеки урок се състои от 2 учебни часа по 30 мин. Уроците се провеждат веднъж седмично.

Курсът разширява граматическите познания на учениците, като часовете се провеждат в следните направления:

 • Формиране на комуникативноречеви умения

 • Правопис и правоговор на думите

 • Думите като части на речта – въпросителни и показателни местоимения, причастия, неизменяеми части на речта

 • Думите като части на изречението – сложно съчинено изречение

Учебен срок I (16 урока)

Езиково обучение:

 

 • Речево общуване и речев етикет

 • Текстът в научното общуване

 • Анализ на урочна статия

 • Морфемен състав на думата

 • Звукови промени в думата – променливо „я“

 • Показателни местоимения

 • Въпросителни местоимения

 • Относителни местоимения

 • Отрицателни местоимения

 • Неопределителни местоимения

 • Обобщителни местоимения

Литературно обучение:

 

 • „Хубава си, моя горо“ (Любен Каравелов)

 • „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Иван Вазов)

 • „Косачи“ (Елин Пелин)

 • „Художник“ (Веселин Ханчев)

 • Из „Под игото“: „Представлението“ (Иван Вазов)

 • Из „Под игото“: „Радини вълнения“ (Иван Вазов)

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

Учебен срок II (16 урока)

Езиково обучение:

 

 • Сегашно деятелно причастие

 • Минало страдателно причастие

 • Деепричастие

 • Минало неопределено време

 • Минало предварително време

 • Бъдеще време в миналото

 • Съюз, междуметие, частица

 • Еднородни части в простото изречение

 • Съюзно и безсъюзно свързване на думи

 • Сложно съчинено изречение

Литературно обучение:

 

 • „Братчетата на Гаврош“ (Христо Смирненски)

 • „Серафим“ (Йордан Йовков)

 • „Принцът и просякът“ (Марк Твен)

 • „Урок по география“ (Бранислав Нушич)

 • „Малкият принц“ (Антоан дьо Сент-Екзюпери)

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page