Български език и литература (интензивни курсове) - 6 клас

Курсът разширява граматическите познания на учениците, като часовете се провеждат в следните направления:

  • Формиране на комуникативноречеви умения

  • Правопис и правоговор на думите

  • Думите като части на речта – въпросителни и показателни местоимения, причастия, неизменяеми части на речта

  • Думите като части на изречението – сложно съчинено изречение

Курс I

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

 

• Речево общуване и речев етикет
• Текстът в научното общуване
• Анализ на урочна статия
• Морфемен състав на думата
• Звукови промени в думата – променливо „я“
• Показателни местоимения
• Въпросителни местоимения

Съдържание – литература:

 

• „Хубава си, моя горо“ (Любен Каравелов)
• „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Иван Вазов)
• „Косачи“ (Елин Пелин)
• „Художник“ (Веселин Ханчев)

Курс II

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

• Относителни местоимения
• Отрицателни местоимения
• Неопределителни местоимения
• Обобщителни местоимения
• Сегашно деятелно причастие
• Минало страдателно причастие
• Деепричастие
• Минало неопределено време

Съдържание – литература:

 

• Из „Под игото“: „Представлението“ (Иван Вазов)
• Из „Под игото“: „Радини вълнения“ (Иван Вазов)
• „Братчетата на Гаврош“ (Христо Смирненски)
• „Серафим“ (Йордан Йовков)

Курс III

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

• Минало предварително време
• Бъдеще време в миналото
• Съюз, междуметие, частица
• Еднородни части в простото изречение
• Съюзно и безсъюзно свързване на думи
• Сложно съчинено изречение

Съдържание – литература:

• „Принцът и просякът“ (Марк Твен)
• „Урок по география“ (Бранислав Нушич)
• „Малкият принц“ (Антоан дьо Сент-Екзюпери)